ooilab Member

Staff

Professor Takashi Ooi

Professor

Takashi Ooi

tooi<@>chembio.nagoya-u.ac.jp

Associate Professor Daisuke Uraguchi

Associate Professor

Daisuke Uraguchi

uraguchi<@>chembio.nagoya-u.ac.jp

Associate Professor Kosuke Ohmatsu

Associate Professor

Kosuke Ohmatsu

ohmatsu<@>chembio.nagoya-u.ac.jp

Assistant Professor Yoshitaka Aramaki

Assistant Professor

Yoshitaka Aramaki

aramaki<@>chembio.nagoya-u.ac.jp

Postdocs

Dr. Makoto Sato

Dr. Kailong Zhu

Students

D3 Hitoshi Sasaki

D3 Naoya Tanaka

D3 Yukino Furukawa

D2 Tsuyoshi Ohtani

D2 Yuya Nagato

D2 Kohei Yamada

D1 Kohsuke Kato

D1 Yusuke Morita

D1

ページの先頭へ

M2 Yuma Uezono

M2 Yasutaka Kawai

M2 Yuto Kimura

M2 Yuto Tuchiya

M2 Tsubasa Nakashima

M1 Naoki Imaizumi

M1 Nozomi Kato

M1 Shota Taniguchi

M1 Yumiko Nobori

M1 Ryo Magofuku

ページの先頭へ

B4 Ryo Ishikawa

B4 Fumito Ueoka

B4 Ryuhei Suzuki

B4 Wakano Taniguchi

B4 Seungmin Yang

ページの先頭へ